6 NT. Kun 9 topstik. Hvordan spilles denne? Først en lille ruder op til en tophonnør, hvis ikke vest stikker den. Dernæst elimination af spar, hjerter og klør før knibning i ruder. Efter at have kigget grundigt efter hvad der er kastet af på farverne udledes at vest har ruderlængden. Derfor først ruder konge hjemme og dernæst knibning op til ruder bonde. Vest tager sig hurtigt af ruder konge med sit es og må spille tilbage i ruder til gaflen. Summa sumarum 12 stik er skrabet sammen og slemmen er i hus!