6 spar. Efter udspillet med spar 10 tæl tabere: trumf og klør taber samt hjerter?. Ser ikke let ud. Vi vil forsøge at trumfe en hjerter på bordet. Derfor trækkes hjerter es og konge, samt en hjerter. Modspillet har hver 3 hjerter, så det kører. Fra bordet spilles nu en lille ruder til trumf. Bemærk at spilfører tager spar 4 og lader spar 2 være. Den skal bruges til at få modspillet (øst) sat ind i sidste trump, hvor de skal spille op i gaffel enten i klør eller ruder. Håndens klørtaber kastes på ruder es. Hjem til klør es og desidste 2 hjertere, der blev rejst. Efter krudtrøgen tælles stik. Modparten fik 1 (på spar 3) og vi 12 stik. Et fedt resultat indtastes i bridgematen. Mon den er vundet på de andre borde? Ja, de er lige så dygtige, så det blev et middelspil smiley