Blog Image

Vlog

Video bridge spilføring

På grundlag af 180 spil med Bridge Master 2000, har jeg kommenteret og vist spillene. Level 1-5 med spil 1-36. Efterhånden som vi går fremad i level bliver spillene selvfølgelig sværrere, men tag dem som en udfordring. Kategorier er typer af spilleteknikker. Du kan se video med fuld skærm eller via you tube. Husk lyd. Håber du vil få glæde af at følge spillene.

Level 5-33. Spil 177

elimination Posted on ons, december 30, 2015 17:06

6 spar. Efter udspillet med spar 10 tæl tabere: trumf og klør taber samt hjerter?. Ser ikke let ud. Vi vil forsøge at trumfe en hjerter på bordet. Derfor trækkes hjerter es og konge, samt en hjerter. Modspillet har hver 3 hjerter, så det kører. Fra bordet spilles nu en lille ruder til trumf. Bemærk at spilfører tager spar 4 og lader spar 2 være. Den skal bruges til at få modspillet (øst) sat ind i sidste trump, hvor de skal spille op i gaffel enten i klør eller ruder. Håndens klørtaber kastes på ruder es. Hjem til klør es og desidste 2 hjertere, der blev rejst. Efter krudtrøgen tælles stik. Modparten fik 1 (på spar 3) og vi 12 stik. Et fedt resultat indtastes i bridgematen. Mon den er vundet på de andre borde? Ja, de er lige så dygtige, så det blev et middelspil smileyLevel 5-31. Spil 175

elimination Posted on ons, december 30, 2015 16:47

Vi i 3 NT. Syv topstik og hjerter konge efter udspillet. Hvis ruderne sidder uheldigt kan vi ikke få tilstrækkelige stik. Kan ikke så godt tåle gennemspil fra øst i klør.
Vest indsættes til sidst i hjerter og må spille klør eller ruder. Herefer har vi 9 stik i hus. Dog skal der passes på i tolvte stik, hvor spilfører er nødvendig at tage klør konge. Vest har ikke esset, men klør dame og en ruder vinder.Level 5-22. Spil 166

elimination Posted on ons, december 30, 2015 14:30

Vest meldt 3 hjerter. Fordeling: 0-7-3-3 ? Vi i 4 spar. Ruder ud. Tabere: 2 hjerter, 1 spar og 1 klør. Sæt spar cup cup op for øst.Level 5-18. Spil 162

elimination Posted on ons, december 30, 2015 14:00

Lilleslemmen 6 hjertere, hvordan vindes den? Efter udspil tælles først tabere: klør, spar og ruder?. Først klør knibningen, dernæst elimination klør og der spilles op til ruder es og en lille ruder sendes afsted mod hånden. Vi kan kaste sidste spar på rejste ruder.Level 5-12. Spil 156

elimination Posted on tirs, december 29, 2015 00:03

I spillet har syd meldt 6 spar efter at øst har spærremeldt med 3 hjerter (=7 hjerter vist).
Herterudspillet fra vest (singel ved optælling) forsøger vi med hjerter dame. Den stikkes naturligvis med øst hjerter es. Vi trumfer med en mellem spar.
Nu trækkes 2 gange høje trumfer. Dernæst spilles vest ind med en lille spar fra hånden. Han skal nu spille minorfarver.
Nu får vi “gratis” knibninger, samt kan tage hjerter konge og kaste den anden minortaber.
Ja, det er bare om at få øje på mulighederne.Level 4-35. Spil 143

elimination Posted on fre, december 25, 2015 13:29

Spillet er endt i 6 hjerter, hvor modspillet højst må få et vundet stik. Efter udspil tælles tabere. En mulig rudertaber og en klørtaber, hvis det sidder uheldigt, hvilket det naturligvis gør ind imellem. Vi benytter den gode gamle teknik med elimination, så modspiller er tvunget til at spille op i gaffel.
Der trækkes først trumf (4-1 imod). Dernæst spar, hvor øst ikke har længde. Dernæst klør, hvor den 4.klør “foræres” til øst. Han har nu ikke andre muligheder end at komme med en ruder op til en sikker knibning på bordet med damen.
Bemærk, hvis vi forsøger alm ruderknibning klarer vi den ikke. En ruder og klørtaber bliver konsekvensen.Level 4-32. Spil 140

elimination Posted on tors, december 24, 2015 14:48

I dagens spil skal vi forsøge at vinde udgangen 4 spar. Efter udspil tælles tabere op. Det ser ud til 2 hjertertabere og 2 rudertabere, hvis det sidder uheldigt. Det skal man altid regne med. Efter trumptagning, kun 3 trumfer ude, spilles på elimination. Klør og hjerter spilles fri. Dernæst en lille ruder fra hånden til bordet. Vest stikker den og vi lader den gå. Ser at ruderne sidder 4-1 imod, så det var en klar fordel. Nu skal vest spille videre rudere op i gavlen. Dermed indkasserer modspillet kun 3 stik (2 hjerter og 1 ruderstik) og sejren er vor!Level 4-30. Spil 138

elimination Posted on tors, december 24, 2015 14:31

6 NT. Kun 9 topstik. Hvordan spilles denne? Først en lille ruder op til en tophonnør, hvis ikke vest stikker den. Dernæst elimination af spar, hjerter og klør før knibning i ruder. Efter at have kigget grundigt efter hvad der er kastet af på farverne udledes at vest har ruderlængden. Derfor først ruder konge hjemme og dernæst knibning op til ruder bonde. Vest tager sig hurtigt af ruder konge med sit es og må spille tilbage i ruder til gaflen. Summa sumarum 12 stik er skrabet sammen og slemmen er i hus!Næste »