Vest meldt 3 hjerter. Fordeling: 0-7-3-3 ? Vi i 4 spar. Ruder ud. Tabere: 2 hjerter, 1 spar og 1 klør. Sæt spar cup cup op for øst.