Vi i 6 spar. Vest har spærremeldt med 3 ruder. Efter udspil ruder es, tæl tabere: ruder og spar? Tænk og læg en plan. Heldigvis har øst 2 rudere. Knibe spar konge hos øst. Gå over på klør. 4-1 fordeling. Lad øst havde den. Træk 3 tophjerter og håbe at øst har mindst 3 hjertere imod. Nu kan bordet hjerter bonde bruges til at klemme øst. Hvis øst vil trumfe den, trumfer vi over. Nu kan bordet sidste trumf vinde vores rudertaber. Når øst vælger ikke at trumfe den rejste hjerter lægger vi naturligvis blot rudertaberen. Herefter knibes spar konge hos øst. Klør konge er således sidste stik for spilfører og 12 stik er i hus.