Blog Image

Vlog

Video bridge spilføring

På grundlag af 180 spil med Bridge Master 2000, har jeg kommenteret og vist spillene. Level 1-5 med spil 1-36. Efterhånden som vi går fremad i level bliver spillene selvfølgelig sværrere, men tag dem som en udfordring. Kategorier er typer af spilleteknikker. Du kan se video med fuld skærm eller via you tube. Husk lyd. Håber du vil få glæde af at følge spillene.

Level 5-17. Spil 161

squeeze Posted on tirs, december 29, 2015 01:05

6 spar. Øst indmeldt med 2 kl. Efter udspil, tæl tabere. Mulig spar, hjerter, klør og ruder. Syds plan er at squeeze øst i klør og hjerter.
Bemærk! Vi kan ikke knibe øst for spar. Håber på at spar dame sidder anden. Tag klør udspillet hjemme på esset. Topspil sparene, hvor det sidder heldigt. Efter 3 omgang spar har modspillet ikke flere trumfer. Behold 3 rudere hos “dummy”. Ruder dame køres rundt. Hvis den ikke bliver taget, spiller vi på hjerterne.
Her tager øst den og spiller klør til vores konge. Nu snuppes ruder konge, hvor vi kaster en hjerter. Ikke klør, da den skal bruges til squeezningen. En ruder trumfes. Herefter trækkes trumferne i bund, hvor vi lægger mærke til, hvad øst kaster af. Han har hjerter konge garderet og vælger at kaste klør. Her tager vi så den rejste klør tre og spiller i sidste stik op til hjerter es.
Undervejs ikke tid til at tælle stikkene, men der blev faktisk 12 stik ud af det. Indkasserer et bredt smil fra makker.Level 5-16. Spil 160

slutspillet Posted on tirs, december 29, 2015 00:52

6 rudere. Tabere: 1 ruder, men 2 hvis trumferne sidder 4-0. Klørtaberen kan lægges på hjerter. Vi må klare op med et slutspil og tæl vest fordeling til 3-3-4-3. Det er vigtigt at korte håndens trumfer ned til vest antal (3). Selv om det ser komplet fejlagtig ud skal tophjerterne bare trumfes. Vi skal på bordet på 2 gange klør. Trumfes også spar. Til sidst har spilfører 3 trumfer som vest. Spiller en lille ruder, som vest må tage og spille ned i spilfører gaffel på hånden. På denne måde blev der kun 1 ruderstik til modspillet. Sorry!Level 5-15. Spil 159

slutspillet Posted on tirs, december 29, 2015 00:38

Vi er i 4 spar. Efter udspil tælles tabere: 2 spar, ruder og hjerter?. Tag ruderen med middeltrumf i stik 2. Afbloker kl es. Lille spar til bordet. Sidder 4-0 til øst. Efter øst spar dame, retur ruder, trumf højt. To gange hjerter, en lille spar til bordet. Øst lader den gå og vi kan tage topklørene med hjerterafkast. Til sidst bliver øst slutspillet i trumf.Level 5-14. Spil 158

procent Posted on tirs, december 29, 2015 00:28

Vi i 6 spar. Vest har spærremeldt med 3 ruder. Efter udspil ruder es, tæl tabere: ruder og spar? Tænk og læg en plan. Heldigvis har øst 2 rudere. Knibe spar konge hos øst. Gå over på klør. 4-1 fordeling. Lad øst havde den. Træk 3 tophjerter og håbe at øst har mindst 3 hjertere imod. Nu kan bordet hjerter bonde bruges til at klemme øst. Hvis øst vil trumfe den, trumfer vi over. Nu kan bordet sidste trumf vinde vores rudertaber. Når øst vælger ikke at trumfe den rejste hjerter lægger vi naturligvis blot rudertaberen. Herefter knibes spar konge hos øst. Klør konge er således sidste stik for spilfører og 12 stik er i hus.Level 5-13. Spil 157

squeeze Posted on tirs, december 29, 2015 00:15

Vest har åbnet med 1 NT. Øst svarer med 2 hjerter, som løftes til 4 hjerter. Vi håber på at 4 spar kan vindes og melder den.
Hjerter konge er udspillet. Makker lægger bordet ned. Ikke mange points at leve på. Tæl tabere: 1 hjerter, 1klør og 2 rudere. Bemærk: øst må ikke komme ind og spille klør. Den 2.hjerter trumpes på hånden. Nu spilles ruder bonde, som vest stikker med damen. Vest spiller herefter ruder konge, som vi tager med esset. Optæl nu 2 rudere ude (hos vest). Trækker trumf helt i bund og lægger mærke til afkast. Der lægges endnu 1 ruder, så der nu kun er 1 tilbage hos vest. Tilbage har vi kun klør es, klør dame og en lille ruder. Vest må tage ruderstikket og spille op i håndens klørgaffel.
Vest kan også blanke sin klør konge, men det vil spilfører naturligvis opdage, så vest absolut kun får 1 ruderstik til sidst.
Sådan fik vi faktisk 10 stik ud af den lidt umulige situation.Level 5-12. Spil 156

elimination Posted on tirs, december 29, 2015 00:03

I spillet har syd meldt 6 spar efter at øst har spærremeldt med 3 hjerter (=7 hjerter vist).
Herterudspillet fra vest (singel ved optælling) forsøger vi med hjerter dame. Den stikkes naturligvis med øst hjerter es. Vi trumfer med en mellem spar.
Nu trækkes 2 gange høje trumfer. Dernæst spilles vest ind med en lille spar fra hånden. Han skal nu spille minorfarver.
Nu får vi “gratis” knibninger, samt kan tage hjerter konge og kaste den anden minortaber.
Ja, det er bare om at få øje på mulighederne.