Øst indmeldt 3 spar, vi i 6 NT. Efter spar knægt i udspil, tælles topstik: 11 stk. Løsning squeeze. Første stik får modspillet, da øst stikker over med damen. Hjerter vindes på bordet. Hernæst køres alle klør igennem, stikker næstsidste klør over med esset på bordet. Nu spilles sidste klør og kastes ruder af på hånden. Ruderne spille med 2 runder. Squeezningen er i gang, hvor modspillet ikke kan holde både ruder, spar og hjerter.