Vi i 4 hjerter. Vest har indmeldt med 2 NT, der viser begge minor. Efter udspil tælles tabere. Spar, ruder. Spar 10 i udspil sikkert en singel. Teknik “Entry shifting trump squeeze” Udnyt at vest har længde både i klør og ruder.