Dagens udfordring er at vinde 4 hjerter. Øst har meldt 1 spar, hvilket vest har støttet til 2 spar. Der bliver naturligvis spillet spar ud.
Optælling af tabere giver 2 spartabere og trumftaber. Vi skal gardere os imod at trumferne sidder 4-1. Kan give besværligheder, hvis modspillets trumfes først spilles til sidst, da der sikkert bliver spillet flere spar, som spilfører ikke længere kan trumfe – og går ned. ØV.
Der er derfor behov for at holde inde med trumftagningen og spille de andre farver. Se spillets facetter i videoen.