Her er vi i 3 ruder dbl af vest. Vest har åbnet med 1 UT. Øst doblet syds hjerter. Samt vest har doblet nords spar. Ser altså ikke godt ud. Meget skal krydses og der skal undgå spil på klørene, da vi håber øst skal spille op i bordets klør.
Det er vigtigt hele tiden at vest ikke kommer ind og spiller klør igennem bordet, så går det gruelig galt.
Vest spiller naturligvis ruder ud, da makker har doblet dem. Ellers ville han sikkert stå til spanking! Så kan der heller ikke krydstrumfes så meget. Hvis vest starter med klør er der 3 klørtabere?!
Spillet lykkedes lige, men var spændende igennem hele forløbet