I level sort skal vi løse en opgave med 3 NT. Efter udspil tælles topstik. Dem er der 6 af. Ruderne bør genere flere stik, men det kan sidde uheldigt. Sagen er at spille en lille ruder på hånden og køre rundt. Der skal passes på indgange på bordet. Uspillet stikkes hjemme, så spar konge stadig er intakt på bordet. Hvis vi forsøger at gå på bordet og spille en lille ruder mod bonden på hånden går det galt. Når modspillet tager damen, bliver bordet sidste indgang straks fjernet, så vi ikke kan få de rejste rudere.