Afbloker trumferne med høj ruder (dame eller bonde), så kan knibningen efter ruder konge, lade sig gøre. Vi har kun 1 indgang på bordet og der skal trædes varsomt.

https://youtube.com/watch?v=jq4SdqVl_pg%3Frel%3D0