Analyser udspillet og tag ruder dame. Udspillet tyder på at ruder Es og bonde sidder hos øst. Fejlen vil være at lægge en lille ruder fra bordet og tage ruder konge. Senere vil modspillet få ruder bonde ved gennemspil fra vest. Stik du får kun 1 chance……