Opspil fra bordet 3 gange i trump og garder fordeling 4-1 fordeling med Es i plads.