Start med ruder Es og knib næste ruder med 4 ude. Garder mod 3-1 imod.